chuyển đổi kỹ thuật số

Tại sao chuyển đổi kỹ thuật số là quan trọng đối với tiếp thị và liên kết bán hàng

Có một điều chắc chắn rằng, bạn sẽ gặp một số trở ngại, rào cản và khó khăn mỗi khi bạn muốn thay đổi một tình huống nào đó ở hiện tại. Nhưng khi kết hợp các tổ chức nội bộ trong khâu tiếp thị và bán hàng (cũng như dịch vụ khách hàng), những nỗ lực của bạn có thể sẽ mang lại kết quả vượt mong đợi.