Thứ hạng biến động

Tại sao thứ hạng tìm kiếm trên một số từ khóa lại biến động nhiều

Có nhiều lý do khiến xếp hạng của một trang web dao động – và trên thực tế, trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ không biết chắc chắn tại sao xếp hạng lại thay đổi. Nhưng trong nhiều trường hợp, bạn có thể đưa ra một số giả định khá tốt khi xếp hạng của từ khóa giảm xuống.