tài khoản Google Ads

10 mẹo để khởi đầu với tài khoản Google Ads

Bạn đã có một tài khoản Google Ads chưa? Tìm hiểu 10 mẹo dọn dẹp sau khi tiếp quản tài khoản Google Ads trong hướng dẫn tìm kiếm có trả tiền này.