Facebook

9 cách sáng tạo để tối ưu hóa chi phí quảng cáo trên Facebook và ROAS

Quảng cáo Facebook có thể phức tạp nhưng lại là một nguồn thu chính cho các nhà quảng cáo lớn. Đôi khi nó có thể khá khó khăn với chi phí quảng cáo Facebook.