google ads

6 MẸO ĐỂ THÀNH CÔNG VỚI TIỆN ÍCH QUẢNG CÁO CỦA GOOGLE ADS

Tiện ích quảng cáo trong Google Ads được thiết kế đặc biệt nhằm quảng cáo các sự kiện giảm giá đặc biệt, nhưng nó thường bị các nhà quảng cáo bỏ qua và đánh giá thấp.