chuyển đổi khách hàng tiềm năng

MQL ĐẾN SQL: CÁCH ĐỂ NHẬN BIẾT KHI NÀO KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG CỦA BẠN SẴN SÀNG ĐỂ CHUYỂN ĐỔI?

Khi doanh số bán hàng trở nên khan hiếm, thật hấp dẫn để bạn tận dụng tối đa mọi khách hàng tiềm năng đang có bằng cách gửi từng người trực tiếp đến đội ngũ bán hàng. Nhưng đây không phải là một kế hoạch tốt.